Kandidatenlijst Leefbaar Alkmaar

De ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar heeft op vrijdag 17 december in de Letterbak de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. In september had de ledenvergadering reeds John Hagens uit Stompetoren als lijsttrekker aangesteld.

Lees meer

‘Kapot wegdek snel herstellen’

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van donderdag 4 november heeft Leefbaar Alkmaar aandacht gevraagd voor de slechte kwaliteit van het wegdek op sommige wegen in de gemeente.

Lees meer

Parkeerverordening

Leefbaar Alkmaar kan zich goed vinden in alle wijzigingen die door het college worden voorgesteld in de nieuwe parkeerverordening voor de binnenstad en omliggende wijken.

Lees meer

John Hagens nieuwe lijsttrekker Leefbaar Alkmaar

John Hagens wordt de lijsttrekker van Leefbaar Alkmaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lees meer

Overstad Ringers Alkmaar

Hoogbouw Overstad

Een gemiste kans. Dat vindt Leefbaar Alkmaar van het besluit van de gemeenteraad om geen onderzoek te doen naar ondergronds parkeren in het Ringerskwartier.

Lees meer

Parkeerbeleid in eigen hand

De uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid leidt voortdurend tot ontevredenheid. Alkmaar heeft die taken uitbesteed aan Parkeerservice, maar de geboden kwaliteit en service zijn ver onder de maat. Het uitbesteden van het parkeerbeleid is een fiasco gebleken. Met name bleek dat bij het afschaffen en daarna weer instellen van de papieren bezoekerskaart.
Lees meer

Emmakwartier

Parkeerdruk Emmakwartier

Bewoners van het Emmakwartier maken bezwaar tegen het plan om het voormalige kantoorgebouw van de Raad voor de Kinderbescherming, Kennemerstraatweg 21, om te bouwen tot een complex met 33 appartementen. Volgens het plan worden er op eigen terrein 19 parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bewoners van het appartementencomplex.

Lees meer

Spitspaal Herenweg

Sinds 2009 is de Herenweg ter hoogte van de spoorwegovergang in de ochtendspits van 6.00 tot 9.00 uur afgesloten door middel van een beweegbare paal om de veiligheid voor fietsers in de ochtendspits, veelal scholieren, te waarborgen. Sinds enkele jaren zijn er evenwel klachten van ouders, met name uit de wijk de Nollen, die na 2009 gebouwd is, dat zij door deze paal hun kinderen niet met de auto naar school kunnen brengen in Sint Pancras.

Lees meer

Onderwijs in corona-tijd

In de nieuwe Onderwijsagenda 2020-2024 van de gemeente Alkmaar wordt veel aandacht besteed aan de huisvesting van scholen. In samenspraak met de schoolbesturen worden de speerpunten voor de nabije toekomst geformuleerd.

Lees meer

Zorgen over jeugdzorg

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft schriftelijke raadsvragen ingediend naar aanleiding een groot aantal publicaties in weekbladen, dagbladen en berichtgeving op het internet maar ook berichten van wanhopige en bezorgde ouders met betrekking tot problemen rond de uitvoering van de gesloten jeugdzorg in onze regio.

Lees meer