Artikelen door Maya Bolte

Opvang asielzoekers

Leefbaar Alkmaar-raadslid Mieke Biesheuvel laat haar licht schijnen over de raadsdebatten over de opvang van asielzoekers in Alkmaar. ,,Begin januari werd er dan ‘eindelijk’ een klap gegeven op de plannen om het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg gedeeltelijk opnieuw open te stellen voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 150 mensen, de rest van de […]

Jongerenhuisvesting

Een half jaar geleden pleitte de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar voor extra inzet van de gemeente voor jongerenhuisvesting. Dat idee kreeg toen helaas geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig zijn andere partijen nu ook tot het inzicht gekomen dat er meer moet worden gedaan om jongeren in staat te stellen om een woning te huren. […]

Oostrand

Het college stelde in de raadsvergadering van 18 december voor om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in te stellen aan de Oostrand van Alkmaar.

Opvang asielzoekers

Op 12 december sprak de raadscommissie over de opvang van asielzoekers in Alkmaar. In dat debat voerde namens Leefbaar Alkmaar raadslid Mieke Biesheuvel het woord. Hieronder haar bijdrage.

Rijrichting Nieuwlandersingel

Leefbaar Alkmaar heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november een motie ingediend, waarin wordt bepleit dat de rijrichting op de Nieuwlandersingel en de Baansingel niet wordt gewijzigd. Die motie haalde een ruime meerderheid in de raadsvergadering.

Kritisch op begroting

Op 2 november had in de gemeenteraad het debat plaats over de begroting van de gemeente Alkmaar voor 2024. Hier de tekst van fractievoorzitter Maya Bolte.

Steun aan Marokko

Marokko en Libië zijn recent getroffen door een natuurramp. In beide landen zijn duizenden slachtoffers gevallen. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar wilde dat de gemeente Alkmaar de portemonnee trekt voor Marokko, voor elke inwoner van Alkmaar een euro.

Armoedebeleid

In het landelijke nieuws en in de media is het regelmatig een onderwerp: steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat allang niet meer alleen over de groep bijstandsgerechtigden. In toenemende mate gaat het om werkenden, gezinnen, kinderen, ouderen met een klein pensioen. De voortdurende inflatie, hoge prijzen voor gas, benzine en boodschappen zorgen voor […]

Jongerenhuisvesting

In de raadsvergadering van 22 juni werd gesproken over de Huisvestingsverordening. Alkmaar is de enige gemeente in de regio, waar de nieuwe Huisvestingsverordening nog niet kan worden ingevoerd. Vanwege de val van het vorige college is het dossier Huisvestingsverordening op de plank blijven liggen.