Overstad Ringers Alkmaar

Hoogbouw Overstad

Een gemiste kans. Dat vindt Leefbaar Alkmaar van het besluit van de gemeenteraad om geen onderzoek te doen naar ondergronds parkeren in het Ringerskwartier.

Lees meer

Parkeerbeleid in eigen hand

De uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid leidt voortdurend tot ontevredenheid. Alkmaar heeft die taken uitbesteed aan Parkeerservice, maar de geboden kwaliteit en service zijn ver onder de maat. Het uitbesteden van het parkeerbeleid is een fiasco gebleken. Met name bleek dat bij het afschaffen en daarna weer instellen van de papieren bezoekerskaart.
Lees meer

Emmakwartier

Parkeerdruk Emmakwartier

Bewoners van het Emmakwartier maken bezwaar tegen het plan om het voormalige kantoorgebouw van de Raad voor de Kinderbescherming, Kennemerstraatweg 21, om te bouwen tot een complex met 33 appartementen. Volgens het plan worden er op eigen terrein 19 parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bewoners van het appartementencomplex.

Lees meer

Spitspaal Herenweg

Sinds 2009 is de Herenweg ter hoogte van de spoorwegovergang in de ochtendspits van 6.00 tot 9.00 uur afgesloten door middel van een beweegbare paal om de veiligheid voor fietsers in de ochtendspits, veelal scholieren, te waarborgen. Sinds enkele jaren zijn er evenwel klachten van ouders, met name uit de wijk de Nollen, die na 2009 gebouwd is, dat zij door deze paal hun kinderen niet met de auto naar school kunnen brengen in Sint Pancras.

Lees meer

Onderwijs in corona-tijd

In de nieuwe Onderwijsagenda 2020-2024 van de gemeente Alkmaar wordt veel aandacht besteed aan de huisvesting van scholen. In samenspraak met de schoolbesturen worden de speerpunten voor de nabije toekomst geformuleerd.

Lees meer

Zorgen over jeugdzorg

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft schriftelijke raadsvragen ingediend naar aanleiding een groot aantal publicaties in weekbladen, dagbladen en berichtgeving op het internet maar ook berichten van wanhopige en bezorgde ouders met betrekking tot problemen rond de uitvoering van de gesloten jeugdzorg in onze regio.

Lees meer

bezoekerskaart Alkmaar Parkeren

Papieren bezoekerskaart

Het is gelukt: de papieren bezoekerskaart in wijken met belanghebbend parkeren blijft! Dit is zeer gunstig voor mensen die niet kunnen omgaan met de digitale bezoekerskaart. Dat zijn veelal ouderen.

Lees meer
Randweg Alkmaar

Eindelijk geluidsschermen

Goed nieuws voor de mensen, die overlast ondervinden van de geluidshinder van de Alkmaarse ringwegen. Er komen energieleverende geluidsschermen. Dat is het resultaat na bijna drie jaar in de gemeenteraad knokken voor de plaatsing van deze schermen.
Lees meer

Fractiebudgetten

Elke raadsfractie ontvangt jaarlijks van de gemeente een fractiebudget om kosten die de fractie maakt uit te financieren. Elke partij ontvangt ongeveer 5000 euro, plus 1000 euro per raadslid.

Lees meer

Duurzaam Alkmaar

De klimaatdoelstellingen uit het programma Duurzaam Alkmaar zijn ingehaald door de coronacrisis. Zo is de CO2 uitstoot enorm gedaald. Leefbaar Alkmaar vraagt zich af of dit het juiste moment is om nieuw beleid vast te stellen. De coronapandemie is immers nog niet voorbij en het maatschappelijk en economisch leven is in korte tijd drastisch veranderd.

Lees meer