Armoedebeleid

In het landelijke nieuws en in de media is het regelmatig een onderwerp: steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat allang niet meer alleen over de groep bijstandsgerechtigden. In toenemende mate gaat het om werkenden, gezinnen, kinderen, ouderen met een klein pensioen. De voortdurende inflatie, hoge prijzen voor gas, benzine en boodschappen zorgen voor een opeenstapeling van steeds hogere lasten die een steeds grotere groep mensen niet meer kan opbrengen.
Lees meer

Jongerenhuisvesting

In de raadsvergadering van 22 juni werd gesproken over de Huisvestingsverordening. Alkmaar is de enige gemeente in de regio, waar de nieuwe Huisvestingsverordening nog niet kan worden ingevoerd. Vanwege de val van het vorige college is het dossier Huisvestingsverordening op de plank blijven liggen.

Lees meer

Nieuw college

Op woensdag 24 mei werd het nieuwe collegeprogramma van D66, OPA, VVD, BAS, CDA en SPA besproken in de gemeenteraad. Hier de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.

Lees meer

Debat over coalitievorming

Op 11 mei had in de gemeenteraad een debat plaats over de coalitievorming. Hier de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.
Lees meer

Reactie Leefbaar Alkmaar

De college-onderhandelingen werden door Leefbaar Alkmaar gevoerd door voorzitter Joop Mutters, ex-wethouder John Hagens en fractievoorzitter Maya Bolte. Hieronder hun reactie op het rapport van verkenner Blase.
Lees meer

Geluidsschermen

Langs de Huiswaarderweg en de Schagerweg worden energieleverende geluidsschermen geplaatst.
Lees meer

Verklaring na wegsturen wethouders

Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 13 maart is het college gevallen.
Lees meer

Col-opvang op de Robonsbosweg

Het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg zal opnieuw onderdak geven aan asielzoekers. Dat was en is nog steeds de bedoeling. De ingelaste vergadering over dit onderwerp op 20 februari werd echter voortijdig afgeblazen en wanneer het terug komt op de agenda is vooralsnog onbekend. Maar van uitstel komt geen afstel wat Leefbaar Alkmaar betreft.
Lees meer

Slavernijverleden

Wel bewustwording, geen schadeloosstelling, wel vechten tegen huidige (seks)slavernij en tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Dat zijn de standpunten van Leefbaar Alkmaar in de discussie over het slavernijverleden.
Lees meer

De AlkmaarPas 2023

De AlkmaarPas is er voor alle inwoners van Alkmaar en is jaarlijks te koop voor € 15,–. Met deze pas kun je met korting kopen in heel veel winkels in Alkmaar, met korting naar de bioscoop, theater en het zwembad.

Lees meer