Artikelen door Maya Bolte

Boerderijmolens

De huidige energiecrisis laat zien dat energiebesparing en lokale energieopwekking veel belangrijker is geworden om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Helderseweg

De Helderseweg blijft liggen waar hij ligt, er komt geen nieuw tracé dwars door het volkstuinencomplex langs de Helderseweg. Dat hebben belanghebbenden bereikt.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Als gemeente Alkmaar staan we voor een grote woningbouwopgave en de daarbij bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er opgaven op het gebied van milieu en duurzaamheid, volksgezondheid (beweegvriendelijker maken van de omgeving), maatschappelijke participatie (b.v. langer zelfstandig wonen van ouderen) en onze lokale economie.

Behandeling begroting

Op 31 oktober had in de Alkmaarse gemeenteraad de begrotingsbehandeling voor 2023 plaats. Het was de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP. Hieronder de bijdrage van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.

Opvang vluchtelingen

De Russische dictator Vladimir Poetin is ieder gevoel voor rationaliteit verloren en heeft een verschrikkelijke oorlog tegen Oekraïne ontketend. Als gevolg hiervan is er een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart zijn voor Leefbaar Alkmaar succesvol verlopen. Er werden drie zetels binnengehaald, een winst van een zetel ten opzichte van de verkiezingen in 2018. Alle mensen die zich hebben ingezet bij de campagne worden zeer bedankt.

Herinrichting Laat

De herinrichting van de Laat-west tot voetgangersgebied heeft gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer, niet alleen het fietsverkeer, maar ook het autoverkeer en het vrachtverkeer.