Zwemmen voor ouderen

Sinds augustus 2015 maakt het reactiverend zwemmen voor ouderen in zwembad De Hout onderdeel uit van Alkmaar Sport NV. Voor die tijd was het onderdeel van maatschappelijke dienstverlening De Wering. Gemiddeld 100 deelnemers, al dan niet met een lichamelijke beperking, verdeeld in drie groepen, krijgen deze lessen van hun vertrouwde, professionele zwemdocenten.

Deze vier bekwame zwemdocenten hebben te horen gekregen, dat zij per 1 januari 2016 moeten stoppen, omdat hun diensten als goed getrainde instructeur te duur zijn. Het zwembadpersoneel moet nu zelf les gaan geven. De deelnemers, en overigens ook de zwemdocenten, zijn hier erg verdrietig over. Zij twijfelen aan de kwaliteit van het toekomstige aanbod en begrijpen het nut van deze verandering niet.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft samen met de PvdA hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

  • Was het van tevoren met De Wering afgesproken dat de professionele zwemdocenten ontslagen zouden worden, na de overname van het reactiverend zwemmen voor ouderen door Alkmaar Sport NV?
  • Zo nee, waarom kunnen deze professionele zwemdocenten niet gewoon doorgaan met het geven van hun lessen?

De overname van deze activiteit van De Wering is al een bezuiniging, want nu hoeft de gemeente Alkmaar De Wering niet meer te subsidiëren voor het reactiverend zwemmen voor ouderen.

  • Hoe is de rechtspositie in het contract van deze zwemdocenten geregeld? De gemeente Alkmaar ontslaat toch ook de ambtenaren niet die met de fusie zijn meegekomen vanuit Graft-De Rijp en Schermer?
  • Hebben de overige zwemdocenten wellicht te weinig om handen nu het college het schoolzwemmen heeft afgeschaft?
  • Komt daardoor de exploitatie van onze zwembaden misschien in het het gedrang?
  • Wat gebeurt er met de overige beweegactiviteiten van Alkmaar Sport NV?