Zorgen over financiën Alkmaar

“Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen.” Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden – in paniek – een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiën. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?


Het college stelt als feit, dat de financiële problemen van de gemeente niet het gevolg zijn van het coalitieakkoord. In de nota’s wordt met een paar boekhoudkundige trucs het tekort weggemoffeld. Er wordt wat gegoocheld met rentepercentages en afwaarderingen, alsof daarmee de kern van de problemen zou zijn opgelost.

De bezuinigingen op het ambtelijk apparaat hebben averechts gewerkt. Er moest voor 9,9 miljoen euro aan externen worden ingehuurd om de ambtelijke organisatie draaiende te houden, terwijl de service naar het publiek toe aantoonbaar is verslechterd. Alkmaar hangt van externen aan elkaar; samenhang en continuïteit zijn ver te zoeken.

Het college stelt de afgelopen maanden een palet aan maatregelen getroffen te hebben om in rustiger vaarwater te komen. Maar iedereen weet dat alleen als je er ook voor zorgt dat er structureel meer inkomsten binnenkomen, je uiteindelijk weer een financieel gezonde situatie kunt krijgen. Echter structureel doet men nu juist bitter weinig. Want afgezien van de precariorechten worden er verder geen structurele maatregelen getroffen.

De ozb-verlaging, het cadeautje aan de kiezer van OPA, VVD, CDA en D66, blijft gewoon overeind, dit terwijl het college drommels goed weet dat het niet trendmatig verhogen van de ozb jaarlijks al een miljoen euro kost. Cocensus, de organisatie die onze gemeentelijke belastingen int, heeft in de vorige raadsperiode reeds gewaarschuwd voor de gevolgen van de manier waarop het college in Alkmaar omgaat met de ozb. Als we zo doorgaan wordt Alkmaar straks de stad met de laagste lasten maar wél met de minste voorzieningen voor zijn burgers.

Tegelijkertijd wordt er ook altijd nog onnodig met geld gesmeten. De herinrichting van de Kanaalkade, een peperduur overbodig fietspad, een nieuwe stoep die de bewoners helemaal niet willen; allemaal kostbare en onnodige ingrepen, terwijl Alkmaar het geld zo goed anders had kunnen besteden. Ook wordt er nog tweerichtingsverkeer op de Wageweg/Bierkade ingevoerd. Leefbaar Alkmaar hoopt dat het extra geld voor de zorg, dat hard nodig is, er wel komt. In de ogen van Leefbaar Alkmaar blijft het college van OPA, VVD, CDA en D66 balanceren op het randje van de financiële afgrond.