Wachtruimte busstation

Leefbaar Alkmaar vindt dat er een goed overdekte wachtruimte moet komen bij het Alkmaarse busstation. In de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 januari 2018 had de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar een motie ingediend met het voorstel om een goede wachtruimte bij het Alkmaarse busstation te realiseren. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. Op 20 maart 2018 kwam het zeer onbevredigende antwoord van het college op deze motie. Het kwam erop neer dat het college geen actie zou ondernemen.

Het najaar dient zich inmiddels aan, met regenbuien en harde wind. Leefbaar Alkmaar constateert dat er geen enkele verbetering is gerealiseerd voor de wachtende buspassagiers. Er is geen overdekte wachtruimte en de schamele abri´s bieden geen enkele beschutting.
Opnieuw heeft de fractie van Leefbaar Alkmaar het college middels schriftelijke raadsvragen opgeroepen tot actie.

  • Bent u het met Leefbaar Alkmaar eens dat de huidige situatie volstrekt onaanvaardbaar en klantonvriendelijk is?
  • Vindt u ook dat het busstation van Alkmaar een overdekte wachtruimte en beschutting biedende abri’s moet hebben?

Het college stelde in de beantwoording d.d. 20 maart 2018 dat de eigenaar van de voormalige wachtruimte deze ruimte niet wil verhuren.

  • Is het college bereid om actief op zoek te gaan naar een alternatieve overdekte wachtruimte?
  • Is het college bereid om eventueel een mobiele wachtruimte (bijvoorbeeld een oude bus of een container) te realiseren of in te huren?

Zoals ook door het college op 20 maart 2018 werd gesteld, is het comfort van de abri’s ver onder de maat.

  • Is het college bereid om zorg te dragen voor abri’s die wel beschutting bieden?