Vernieuwbouw ziekenhuis

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Noord West Ziekenhuis in de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor behoud van het ziekenhuis in Alkmaar en is blij dat de directie nu voor vernieuwbouw in de Alkmaarderhout heeft gekozen.

Op één punt stemde Leefbaar Alkmaar niet in met het raadsvoorstel. Het ziekenhuis beweert een parkperceel van 100 bij 80 meter nodig te hebben voor de plannen. Dit deel van de Hout zou moeten worden gekapt. Leefbaar Alkmaar stelde in de raadsvergadering dat de ziekenhuisdirectie eerst met een uitgewerkt plan moet komen voordat er een kapvergunning mag worden verleend.

De gemeente Alkmaar maakt het met een garantstelling financieel mogelijk dat het ziekenhuis hier blijft. Leefbaar Alkmaar vindt dat we dan omgekeerd van het ziekenhuis mogen verwachten dat ze openstaan voor de ideeën van de gemeenteraad. Zo wil Leefbaar Alkmaar dat de mogelijkheid van ondergronds parkeren bij het vernieuwde ziekenhuis wordt onderzocht. De Raad van Toezicht van het Noord West Ziekenhuis zegt dat te duur te vinden. Ondergronds parkeren kan onder het gebouw, maar ook onder het maaiveld.

Een pendelbus voor het personeel van het ziekenhuis naar de verder weg gelegen transferia en parkeergarages (Schelphoekgarage) zal de parkeerproblemen die ontstaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis verlichten, meent Leefbaar Alkmaar. De bezoekers kunnen de parkeergarage op het ziekenhuisterrein en de Singelgarage gebruiken, maar ook van de pendelbus gebruik maken.

Het college deed duidelijke toezeggingen over de monumentale gebouwen van Westerlicht en de Cadettenschool. Aan hun monumentale status zal niet worden getornd. De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt dat de participatie van omwonenden en belanghebbenden (Animo, Historische Vereniging en Adapt) van tevoren goed geregeld moet worden. Leefbaar Alkmaar spreekt de hoop uit dat de Hout onaangetast blijft. Eventuele kapvergunningen mogen pas verleend worden als er duidelijke, haalbare plannen liggen, stelt Leefbaar Alkmaar.