Verkoop garages als goocheltruc

Het college van burgemeester en wethouders is van plan een stichting op te richten waaraan de gemeente dertien panden verkoopt ter waarde van 110 miljoen. Deze panden worden vervolgens door de gemeente gehuurd middels een erfpachtconstructie.

Het gaat in eerste instantie om de Singelgarage, de Vestgarage en de Schelphoekgarage en de school De Pauw in De Rijp. Dit zou de duurzaamheid ten goede moeten komen. Als de gemeenteraad de begroting zou vaststellen, zou de raad automatisch akkoord gaan met deze constructie, zonder dat de gemeenteraad serieus mee heeft kunnen praten of meedenken over een zo ingrijpend voorstel.

Parkeertarieven vormen een veelbesproken onderwerp in raadsvergaderingen. Ook ondernemers hebben daar belangen bij, zij vrezen dat bezoekers weg blijven als de tarieven te hoog worden. Nu wil het college de parkeergarages verkopen en terugpachten. Als de gemeente de parkeergarages verkoopt, heeft de gemeente minder invloed op de tarieven. Een slechte ontwikkeling. Waarom denkt het college de verkoop van parkeergarages in gang te kunnen zetten zonder de gemeenteraad te raadplegen, was de vraag van Leefbaar Alkmaar. De school De Pauw heeft het hoogst haalbare energielabel A met vier plusjes. Wat valt er te verduurzamen aan deze school? Waarom kiest het college niet een ouder schoolgebouw om te verduurzamen?

Leefbaar Alkmaar wil weten uit hoeveel personen het stichtingsbestuur bestaat dat de panden gaat kopen. Heeft de stichting personeel in dienst, voor bijvoorbeeld onderhoud van het vastgoed? Al met al komt dit voornemen over als een goocheltruc om de schuldpositie van de gemeente omlaag te brengen. Uiteindelijk werd bij de begrotingsbehandeling dit voornemen uit de begroting gehaald. Later zal dit voornemen alsnog in de gemeenteraad worden besproken.