Verklaring na wegsturen wethouders

Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 13 maart is het college gevallen.

Nadat wethouder Jongenelen eind vorige week zijn ontslag had aangeboden omdat zijn fractie (BAS) uit de coalitie was gestapt, zijn de resterende leden van het zittende college door een meerderheid van de raad naar huis gestuurd. Vanzelfsprekend betreuren de coalitiepartijen deze gang van zaken ontzettend. Opnieuw laat de Alkmaarse raad goed functionerende wethouders vallen zonder inhoudelijke reden en kiest het voor destabiliteit in het stadsbestuur. Nu Alkmaar zonder wethouders zit, is er sprake van stilstand op alle belangrijke dossiers, stilstand in het democratisch proces van kaderstelling, controlering en volksvertegenwoordiging en stilstand voor de positie van Alkmaar in de regio.

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat deze gang van zaken niet onvermijdelijk was. Het is duidelijk dat er de komende tijd gewerkt moet worden aan de vorming van een nieuwe coalitie. Dit had prima gekund terwijl de wethouders aan waren gebleven. Zoals dat ook na verkiezingen gebeurt. Toch is ervoor gekozen om het bestuur van onze gemeente voor onbepaalde tijd in de schoenen van onze burgemeester te schuiven.

De gang van zaken wringt extra vanwege de uitgestoken hand van de coalitiepartijen aan de grootste partij van Alkmaar, D66. Wij hadden graag samen met D66 gezocht naar een oplossing uit deze impasse zonder voor vertraging te zorgen op dossiers die wij allemaal belangrijk vinden. Dossiers als asielopvang, mobiliteit en duurzaamheid. Wij betreuren het daarom extra dat D66 ervoor kiest om het bestuur van onze gemeente stil te leggen, met alle negatieve gevolgen van dien. Opnieuw doorkruist D66 het snel en adequaat voorzien in (een vorm van) asielopvang op een moment dat samen solidair verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van het asielsysteem zo nodig is. En opnieuw laat D66 mensen op zoek naar veiligheid en bescherming in de kou staan. Dat betreuren wij ten zeerste.

De fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en ChristenUnie zijn van mening dat dit een onbehoorlijke manier van politiek bedrijven is. De gemeente komt tot stilstand, lopende dossiers worden stopgezet, een werkend stadsbestuur uitgeschakeld. En dat terwijl we vooruit moeten en alle maatschappelijke uitdagingen rondom woningkrapte, energie, armoedebestrijding, leefbaarheid, verduurzaming het hoofd moeten en willen bieden. De komende tijd van bestuurlijke impasse zal onderling vertrouwen het belangrijkste zijn om tot een goede uitkomst te komen. Wij hechten daarom extra waarden aan het vertrouwen dat deze zes partijen de afgelopen maanden onderling ontwikkeld hebben en zullen hieraan vasthouden.

Namens de fracties van GroenLinks, PvdA, Leefbaar Alkmaar, CDA, ChristenUnie en SP