Verbazing over uithaal op Facebook-pagina Red de Hout

Leefbaar Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van de uithaal van de heer Johan Bos van Red de Hout (23 december) op Facebook richting de partijen die in de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober tegen de kap van bomen in de Alkmaarderhout hebben gestemd, voordat er concrete plannen zijn.


Weliswaar hebben de fracties van PvdA, Leefbaar Alkmaar, SPA en Denk vóór de vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis gestemd, maar wél met de restrictie dat er geen bomenkap mag plaatsvinden voordat er concrete plannen worden gepresenteerd. Dat hebben deze partijen ook duidelijk aangegeven bij hun stemverklaring, die is vastgelegd in de notulen van de betreffende raadsvergadering (te vinden op www.alkmaar.nl). De partijen OPA, CDA, VVD, BAS en D66 stemden zonder meer in met de plannen. Zij gaven bij de stemming geen enkel voorbehoud af bij het voorstel van het college, terwijl GroenLinks als enige partij tegen de gehele vernieuwbouw stemde.

Leefbaar Alkmaar betreurt het feit dat er veel onbegrip bestaat over dit dossier. Het is allereerst de Noordwest Ziekenhuisgroep zelf die de beslissing heeft genomen geen nieuwbouw in Heerhugowaard te plegen. Men is uiteindelijk tot deze keuze gekomen omdat nieuwbouw financieel niet haalbaar bleek. Ook landelijk heeft de gedachte om nieuwe ziekenhuizen te bouwen op vrijstaande locaties inmiddels plaats gemaakt voor het idee om te ‘vernieuwbouwen’ op bestaande locaties. De keus van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft dus niets te maken met een vermeende strijd tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Het bestuur van het ziekenhuis heeft zelf de knoop doorgehakt te willen vernieuwbouwen op de huidige locatie. Net als veel Alkmaarders is Leefbaar Alkmaar blij met dit besluit, maar wij zullen de plannen wél bijzonder kritisch volgen. Dit hebben wij ook duidelijk verwoord tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober. Tevens heeft Leefbaar Alkmaar het college verzocht samen met het ziekenhuis te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbussen naar verder gelegen parkeergelegenheden om zoveel mogelijk historisch bos te kunnen ontzien.

Leefbaar Alkmaar wil graag als het even kan een zo gering mogelijke aantasting van de Alkmaarderhout. Maar daarnaast zijn we politiek ook realistisch. In onze ogen werkt de reactie van Johan Bos echter contraproductief. Zo schrijft hij: ,,De brief van Leefbaar Alkmaar smaakt een beetje naar ‘Kijk eens naar ons, hoe wakker wij zijn’, terwijl alle politieke partijen hebben liggen slapen toen deze kwestie aan de orde kwam. Na dat slaapje was er de roes der overwinning, waardoor niemand van de gemeenteraad zich geroepen voelde eens diep in de eigen stukken over groen, natuur en milieu te duiken en de nota’s over de (rijks)monumenten nog eens door te spitten. Dit staat nog los van de logistiek die nauwelijks goed op te lossen is in de Hout. Het is allemaal opportunisme.”

Hiermee diskwalificeert Johan Bos niet alleen ons en de overige oppositiepartijen (die graag zoveel mogelijk van de Alkmaarderhout voor kap willen behoeden), maar wordt feitelijk de gehele gemeenteraad gediskwalificeerd. Wij vrezen dat de Alkmaarderhout niet echt baat zal hebben van een dergelijke stellingname….