Uitbreiding Stompetoren

In de raadsvergadering van 5 oktober kwam de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 ter sprake. De fractie van Leefbaar Alkmaar kon grotendeels instemmen met deze visie. John Hagens had namens Leefbaar Alkmaar echter wel een belangrijke kanttekening bij de geplande uitbreiding van Stompetoren.

,,In de omgevingsvisie Alkmaar 2040 geldt als leidraad het dorpseigen ontwikkelen: de oorspronkelijke dorpsstructuur is leidend als ruimtelijk uitgangspunt voor nieuwe kleinschalige ontwikkelingen. Stompetoren is daarbij een beetje een buitenbeentje. Het dorp heeft nooit op slot gezeten? qua woningbouw. De afgelopen vijftien jaar, tussen 2002 en 2017, is het dorp ook fors gegroeid met woningbouw aan de oostzijde en aan de noordzijde. Voorkomen moet worden dat het dorp, waar bij bewoners een grote behoefte bestaat aan lokale voorzieningen, uiteindelijk zo vergrijst dat deze voorzieningen onder druk komen te staan en de leefbaarheid en vitaliteit achteruit gaat. Het is daarom goed dat ook de komende 23 jaar het dorp qua woningbouw niet op slot gezet wordt. De bouw van tussen de 400 en 500 woningen is echter wel wat erg veel van het goede. Om te voorkomen dat in één keer op de 28 hectare grond een hoeveelheid van 400 tot 500 woningen gebouwd zullen gaan worden, dient die groei dan ook zeer gefaseerd en vooral langs organische weg plaats te vinden. De gefaseerd te bouwen woningen moeten bovendien bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern Stompetoren. Waarbij bovendien gewenst is dat de te realiseren woningen in iedere fase qua architectuur aansluiten op de Schermerse en dorpse identiteit.”
Het amendement van Leefbaar Alkmaar met deze strekking werd door de gehele gemeenteraad omarmd.