Standpunten

Omdat een aantal zaken niet is opgenomen in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Alkmaar volgt hier een korte uiteenzetting van standpunten van Leefbaar Alkmaar.

De burgemeester wordt in het huidige landelijke beleid indirect gekozen. Dat betekent dat de gemeenteraad kiest uit de voordracht van de commissaris van de koning. Landelijk wordt de discussie gevoerd over de rechtstreeks gekozen burgemeester.
Leefbaar Alkmaar volgt deze discussie kritisch. De burgemeester is thans onafhankelijk en heeft wettelijke veiligheidstaken en bevoegdheden. Leefbaar Alkmaar betwijfelt of het verstandig is deze taken en bevoegdheden politiek te maken. De politieke kleur van een burgemeester kan toch niet bepalend zijn voor het veiligheidsbeleid? Leefbaar Alkmaar kijkt liever naar de kwaliteiten en de bestuurlijke vaardigheden van de kandidaten. Belangrijk is hoe de kandidaten om denken te gaan met onze lokale vraagstukken en wensen. Is het prettig werken voor een burgemeester als deze met een nipte meerderheid gekozen wordt en beseft dat een forse minderheid liever iemand anders had gehad?
Leefbaar Alkmaar vindt het niet nodig om mee te doen aan een pilot voor een gekozen burgemeester. Laat die pilot maar ergens anders plaatsvinden, dan kunnen wij kijken hoe het daar uitpakt.

In onze historische binnenstad mag geen vuurwerk meer worden afgestoken. Leefbaar Alkmaar vindt dat een goede maatregel. Vuurwerk verbieden voor particulieren in heel Alkmaar is lastig te controleren en in onze ogen ook (nog) niet nodig. Leefbaar Alkmaar vindt wel dat we ook zuinig moeten zijn op het cultureel erfgoed op ons plattelandsgebied, zoals onze molens en boerderijen met rieten daken.

De samenleving is erbij gebaat dat asielzoekers met een verblijfsvergunning goed kunnen integreren. Leefbaar Alkmaar vindt daarom dat er voldoende geld, huisvesting en werk moet zijn om dit mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die op de wachtlijst voor een woning staan, minima en werkzoekenden dezelfde aandacht krijgen en zich niet gepasseerd voelen. Dan wordt het een win-win situatie en dat is bevorderlijk voor de wederzijds acceptatie.

Leefbaar Alkmaar acht de invoering van milieuzones in Alkmaar overbodig. De binnenstad van Alkmaar is al autoluw genoeg.