Spitspaal Herenweg

Sinds 2009 is de Herenweg ter hoogte van de spoorwegovergang in de ochtendspits van 6.00 tot 9.00 uur afgesloten door middel van een beweegbare paal om de veiligheid voor fietsers in de ochtendspits, veelal scholieren, te waarborgen. Sinds enkele jaren zijn er evenwel klachten van ouders, met name uit de wijk de Nollen, die na 2009 gebouwd is, dat zij door deze paal hun kinderen niet met de auto naar school kunnen brengen in Sint Pancras.

In 2017 is besloten de Herenweg te herinrichten en daarna opnieuw te kijken wat voor effect het eerder openstellen van de spitspaal heeft op de verkeersintensiteit op de Herenweg. Deze telling vindt nu plaats in de coronaperiode. Leefbaar Alkmaar stelt dat een verkeerstelling in deze periode geen reëel beeld oplevert. Er is vanwege de lockdown gewoon veel minder verkeer op de weg.

In de huidige pilot wordt gekeken naar het effect van het eerder laten zakken van de spitspaal op het totale aantal verkeersbewegingen op de Herenweg per etmaal. Dit is feitelijk een verkeerde vraag, aangezien de spitspaal alleen effect heeft op het aantal verkeersbewegingen in de ochtendspits. Uit eerder onderzoek (in 2017) bleek dat het aantal verkeersbewegingen aan de noordkant van de paal tussen 8.00 en 9.00 uur ’s morgens met 374 % toenam.

Metingen in corona-tijd geven een vertekend beeld vanwege de lockdown en het daaruit voortvloeiende thuiswerken. Daarom diende Leefbaar Alkmaar in de gemeenteraad een motie in, waarin het college werd verzocht te stoppen met de tellingen en definitief te besluiten de spitspaal in het kader van fietsveiligheid tot 9.00 uur omhoog te laten staan. Deze motie kreeg steun van de OPA, de Seniorenpartij, BAS en de Partij voor de Dieren. Dat is helaas geen meerderheid. GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, VVD en raadslid Peters stemden tegen de motie. Dat betekende dat de omstreden tellingen gewoon doorgaan.