Slavernijverleden

Wel bewustwording, geen schadeloosstelling, wel vechten tegen huidige (seks)slavernij en tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Dat zijn de standpunten van Leefbaar Alkmaar in de discussie over het slavernijverleden.

Een aantal mensen in dit land vindt het politiek correct om vanuit hun bewustwording uitsluitend te focussen op mensen uit Suriname met een zwarte huidskleur. Dat dient veel breder getrokken te worden. In Suriname wonen meerdere bevolkingsgroepen. Het aantal Afro-Surinamers is relatief klein. Het aantal Hindoestanen en Javanen is veel groter. Bij het bewustwordingsproces horen ook de Antillen, Nederlands Indië en Zuid-Afrika betrokken te worden. Niet alleen in Suriname, maar ook in Zuid Afrika en het huidige Indonesië kom je de naam Alkmaar tegen.

Opmerkelijk is dat het bij de meeste groepen helemaal niet gaat om een financiële schadeloosstelling, maar wel om de eigen geschiedenis en om de erkenning daarvan. Fractievoorzitter Maya Bolte: ,,Bij de Indische gemeenschap in Alkmaar en omgeving merk ik dat het belangrijk is om de vierde generatie uit te leggen hoe en waarom wij hier gekomen zijn. Belangrijk is ook dat er inzicht komt in de moeizame processen rondom de afschaffing van de slavernij, de onafhankelijkheid van koloniën en de periode daarna.”

Volgens Leefbaar Alkmaar is het vooral een kwestie van opvoeding, onderwijs en boeken lezen. Bibliotheken, scholen en musea kunnen met gerichte projecten hier een rol spelen. De tentoonstelling Plantage Alkmaar in ons Stedelijk Museum is een schot in de roos.

Leefbaar Alkmaar vindt het vooral belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de huidige (seks)slavernij en de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dat zet meer zoden aan de dijk dan schadeloosstelling. De dekking voor deze bewustwording kan mooi gefinancierd worden uit de middelen die hier landelijk voor worden vrijgemaakt.