Schulphulpverlening

De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiële problemen geraken. Ook gezinnen, mensen met een goed inkomen, kunnen door diverse oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. De gemeente Alkmaar verwacht dat inwoners zich actief inzetten om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Er is echter ook een groep kwetsbare inwoners die dat niet direct zelf kan. Zij worden ondersteund door cliëntondersteuners van de Schuldhulpverlening. Er is een goede samenwerking nodig met andere publieke en private partijen om de schuldenproblemen aan te pakken en terug te dringen. Ook wordt het Meldpunt Geldzaken van het Nibud ingezet om mensen te voorzien van een budgetplan en praktische bespaartips.

Leefbaar Alkmaar vind het echter belangrijk dat er ingezet wordt op het voorkomen van grote financiële problemen. Nu komen mensen vaak pas bij een cliëntondersteuner terecht als zij door de bomen het bos niet meer zien en de schulden al ernstig opgelopen zijn. Vaak komen zij pas in een schuldsaneringstraject terecht als het probleem dusdanig groot is dat schuldeisers aan de bel trekken. Mensen modderen soms jaren en jaren door voordat hen hulp geboden wordt. Mensen met grote schulden schamen zich vaak en durven niet zelf hulp te vragen omdat ze het gevoel hebben te falen. Leefbaar Alkmaar heeft het college gevraagd wat het doet aan de signalering van mensen met schulden zodat zij eerder ondersteuning kunnen krijgen en niet nog verder wegzakken in schulden.