Scholenstrijd Vroonermeer

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de Vroonermeer komt ook een openbare basisschool. Voorafgaand aan de bouw van de Vroonermeer-Noord was afgesproken dat er in dit deel van de Vroonermeer ook een school zou komen. Leefbaar Alkmaar was daar de grote pleitbezorger van. Niemand kon zich toen voorstellen dat er vijftien jaar later een scholenstrijd zou ontstaan in de Vroonermeer.

In 2002 is in de Vroonermeer een multifunctionele accommodatie (MFA) geopend met daarin De Lispeltuut, een samenwerkingsschool voor Ronduit (openbaar onderwijs) en het SAKS (katholiek onderwijs). De scholen hadden beiden een BRIN-nummer (basisregistratie instellingen) en waren dependences van andere scholen. Ronduit kreeg de bovenbouw en was verbonden aan De Vlieger. Het SAKS kreeg de onderbouw en was verbonden aan Het Kompas. Dit bleek een nadelige situatie voor Ronduit, want de bovenbouw is inmiddels van school en de nieuwe leerlingen kwamen bij het SAKS. Het Rijk gedoogde deze situatie eerst wel, maar later niet meer.

Onderwijswethouder Konijn (D66) had de nieuwbouw van de school in de Vroonermeer aanvankelijk toegewezen aan het SAKS. Alle partijen, behalve het CDA, waren hier tegen. Na intensief overleg kwam er dan toch een overeenkomst. Er komt een nieuw schoolgebouw met twee aparte ingangen en gedeelde faciliteiten (gymzaal, aula) voor zowel de openbare als de katholieke school. De gemeente hoort voor een redelijke spreiding van het aanbod van openbaar onderwijs te zorgen, stelt Leefbaar Alkmaar.