Rijrichting Nieuwlandersingel

Leefbaar Alkmaar heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november een motie ingediend, waarin wordt bepleit dat de rijrichting op de Nieuwlandersingel en de Baansingel niet wordt gewijzigd. Die motie haalde een ruime meerderheid in de raadsvergadering.

Er wordt door enkele partijen lange tijd bepleit dat er een proef wordt gedaan om de rijrichting op de Nieuwlandersingel en de Baansingel tussen de Adelbertusschool en de Vondelstraat om te draaien. Die proef wordt voorgesteld door verkeersadviesbureau DTV. Dat houdt in dat autoverkeer vanuit het Emmakwartier niet meer rechtdoor over de Nieuwlandersingel en Baansingel naar de Vondelstraat kan rijden. Dat autoverkeer zal via de Lyceumstraat of de Blekerskade richting de Vondelstraat moeten rijden.

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar vindt dit een onzalig en ondoordacht plan. Het kruispunt bij de Adelbertusschool zal erg druk worden. Er komt daar autoverkeer vanaf de Vondelstraat met in tegenovergestelde rijrichting verkeer vanuit het Emmakwartier. Voorts zijn de Lyceumstraat en de Blekerskade niet ingericht als doorgaande wegen.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar stelde dat de rijrichting op de Nieuwlandersingel en de Baansingel niet gewijzigd moet worden. In de Lyceumbuurt was onrust ontstaan over de eventuele proef. Het gevolg van deze proef zou zijn dat er sluipverkeer door de Lyceumbuurt gaat rijden. Ook de Adelbertussschool en PCC Lyceum maakten duidelijk dat ze deze proef niet wilden.

Leefbaar Alkmaar verzocht het college om het rapport van DTV, waarin deze proef wordt voorgesteld, definitief in de prullenbak te deponeren en de verkeersoverlast op de Nieuwlandersingel in het gedeelte van de Lyceumbuurt op te lossen bij de herinrichting van de straat. Daarbij aantekenend er zorg voor te dragen dat deze oplossing de mobiliteitsvisie die nu ontwikkeld wordt niet wordt gehinderd.