1. Maya Bolte (Alkmaar, Emmakwartier)
Maya is raadslid sinds 1994 en is daarmee het langstzittende raadslid, de nestor van de gemeenteraad. We hebben kunnen constateren dat het vuur geenszins is gedoofd. Zelf geeft Maya aan dat de samenwerking met Schermer Belang een aangename impuls is geweest.