18. Manat Janmaat (Alkmaar, Huiswaard)
Manat heeft zijn opleiding bij het CIOS afgerond. Hij is nu internationaal verhuizer.