14. Irene Annegarn (Alkmaar, Bergerhof)
Irene was vroeger bibliothecaris en bedrijfsjurist. Ook was zij vele jaren penningmeester van Leefbaar Alkmaar.