6. Boudewijn Bakker (Alkmaar, De Mare)
Boudewijn is 32 jaar huisarts geweest in de Oudorperpolder en was voorzitter van de huisartsen Noord-Kennemerland. Werkzaam als arts en management adviseur gezondheidscentra in ontwikkelingslanden en plattelands arts in Kenia.