Parkeerverordening

Leefbaar Alkmaar kan zich goed vinden in alle wijzigingen die door het college worden voorgesteld in de nieuwe parkeerverordening voor de binnenstad en omliggende wijken.

Parkeer

Met name de POET-regeling (Parkeren Op Eigen Terrein) kan ons bekoren. Deze regeling gaat gelden voor bewoners van appartementencomplexen, waar voorafgaand aan de bouw parkeergelegenheid bedongen is. Thans is het mogelijk dat mensen èn een parkeerplaats op eigen terrein hebben èn een op straat, terwijl ze één auto hebben. Dat betekent dat er op straat minder plaats is voor andere bewoners die op het parkeren op straat aangewezen zijn. De POET-regeling bevordert de leefbaarheid in de wijken, want er worden steeds meer appartementencomplexen gebouwd.

Prijzenswaardig is het dat de ontwikkelaar van de woningen in het voormalige pand van de Kinderbescherming aan de Kennemerstraatweg een aantal plaatsen in de Singelgarage koopt die de nieuwe bewoners van het pand kunnen benutten. De parkeergelegenheid aan de achterzijde op het pleintje aan de Blekerslaan komt ten goede aan de buurt.

Een motie van GroenLinks om bij een verzoek uit een wijk om een parkeersysteem in te voeren uit te gaan van een respons van 51 procent en een positieve uitslag van 51 procent heeft Leefbaar Alkmaar niet gesteund. Het zou dan kunnen gebeuren dat een parkeersysteem wordt ingevoerd met slechts 26 procent voorstanders; dat is immers 51 procent van 51 procent. Leefbaar Alkmaar vindt dat een te gering draagvlak. Mensen die geen verandering willen, zijn minder gemotiveerd om de enquete in te vullen dan voorstanders van een wijziging. Bij een aanvraag uit een wijk wordt de 60/60 regeling, die we al vele jaren hanteren, van tevoren altijd duidelijk gemaakt. Dat betekent dat bij een respons van 60 procent het aantal voorstanders van een parkeersysteem ook minimaal 60 procent moet zijn.

Ook een motie van de ChristenUnie om het tarief voor een tweede parkeervergunning op hetzelfde adres te verdubbelen heeft Leefbaar Alkmaar niet gesteund. Belanghebbenden, zoals wijkorganisaties en bewoners, hebben daar niet over kunnen participeren.