Parkeerdruk Emmakwartier

Bewoners van het Emmakwartier maken bezwaar tegen het plan om het voormalige kantoorgebouw van de Raad voor de Kinderbescherming, Kennemerstraatweg 21, om te bouwen tot een complex met 33 appartementen. Volgens het plan worden er op eigen terrein 19 parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bewoners van het appartementencomplex.

Emmakwartier

Het Emmakwartier heeft al jaren te maken met een extreem zware parkeerdruk. Bewoners die ’s avonds na acht uur met de auto thuiskomen kunnen hun auto veelal niet meer kwijt in de wijk. Alle parkeerplaatsen zijn dan al bezet. Toen de Raad voor de Kinderbescherming vertrok uit het pand Kennemerstraatweg 21 konden wijkbewoners gebruik maken van de 9 parkeerplaatsen van de Kinderbescherming aan de achterzijde van het kantoorpand. Die 9 plaatsen worden straks weer aan de buurt onttrokken en zullen worden benut door bewoners van de appartementen. Volgens de regels is het terecht dat die plekken behoren bij de nieuwe appartementen. De praktijk is echter weerbarstiger. De wijk ziet het al krappe aantal parkeerplaatsen met 9 verminderen.

Door deze plannen zal het aantal verkeersbewegingen door de Julianastraat en op het parkeerterrein achter de woningen van de Blekerslaan fors toenemen. Het aantal verkeersbewegingen is al flink doordat veel ouders hun kinderen met de auto naar de Kennemerpoortschool brengen. Dat leidt op het parkeerterreintje soms tot bizarre taferelen. Het is een doodlopend stukje weg waardoor er ook gekeerd moet worden. Vaak wordt er door ouders die hun kind komen ophalen dubbel geparkeerd, waardoor bewoners soms niet met hun auto weg kunnen omdat die is ingebouwd.

Leefbaar Alkmaar vraagt zich af of het mogelijk is om vanaf de Nieuwlandersingel een doorsteek te maken naar het parkeerterrein. In dat geval ontstaat er een eenrichtingsverkeer weggetje. Men kan dan aanrijden via de doorsteek vanaf de Nieuwlandersingel en het parkeerterrein verlaten naar de Prins Hendrikstraat. De fysieke inrichting bestaat al, er is een entree aan de kant van de Nieuwlandersingel. Is het college bereid om daarover in overleg te treden met grondeigenaren, vraagt Leefbaar Alkmaar in schriftelijke vragen.

Naar de letter van de wet voldoet het plan om het kantoorgebouw om te bouwen tot 33 appartementen aan de regels, maar in de praktijk zal het leiden tot chaotische verkeerssituaties en een ontoelaatbare verhoging van de verkeersdruk en parkeerdruk. Niet alleen voor de buurt, maar ook voor de school. Leefbaar Alkmaar roept het college op om met de bewoners in gesprek te blijven en te blijven zoeken naar een oplossing voor het dreigende verkeers- en parkeerinfarct.