Parkeerbeleid in eigen hand

De uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid leidt voortdurend tot ontevredenheid. Alkmaar heeft die taken uitbesteed aan Parkeerservice, maar de geboden kwaliteit en service zijn ver onder de maat. Het uitbesteden van het parkeerbeleid is een fiasco gebleken. Met name bleek dat bij het afschaffen en daarna weer instellen van de papieren bezoekerskaart.

Het college van burgemeester en wethouders is nu op zoek naar een andere organisatie die dit werk voor zijn rekening kan nemen. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ziet weinig heil in deze zoektocht. Leefbaar Alkmaar vindt dat de gemeente weer, net als vroeger, de uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid zelf ter hand moet nemen.

Leefbaar Alkmaar stelt dat naast het nieuwe aanbestedingstraject moet worden onderzocht of het mogelijk is een gemeentelijk parkeerbedrijf op te zetten, zodat er beter kan worden gestuurd op gewenst beleid. Dit is goed voor de burger en voor de werkgelegenheid. De gemeente kan voor de handhaving de boa’s overnemen, die dit werk nu al doen.

Het uitbesteden van gemeentelijke taken leidt zeker niet tot betere resultaten. Het parkeerbeleid is daar helaas een voorbeeld van. Leefbaar Alkmaar vindt dat uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid bij de gemeente zelf thuishoort. Dat zou de kwaliteit zeker ten goede komen.