Papieren bezoekerskaart

Het is gelukt: de papieren bezoekerskaart in wijken met belanghebbend parkeren blijft! Dit is zeer gunstig voor mensen die niet kunnen omgaan met de digitale bezoekerskaart. Dat zijn veelal ouderen.

Uit een klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente bleek dat bewoners zeer ontevreden waren over de digitale bezoekerskaart. Het heeft even geduurd, maar het college ziet nu ook in dat het afschaffen van de papieren bezoekerskaart zeer klantonvriendelijk is naar de bewoners toe. Leefbaar Alkmaar heeft zich lang ingezet voor het behoud van de papieren bezoekerskaart. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft in de gemeenteraad meerdere keren moties ingediend om de papieren bezoekerskaart te handhaven, maar kreeg steeds alleen steun uit de oppositie.

Toch is Leefbaar Alkmaar nog niet tevreden. Waarom wordt de papieren bezoekerskaart straks 70 procent duurder? De papieren bezoekerskaart kostte in 2019 19,44 euro; dat wordt volgend jaar 34,60 euro. Bewoners zijn best bereid iets meer te betalen, heeft Leefbaar Alkmaar gesignaleerd, maar dit is overdreven.

Tweede punt van kritiek is het afschaffen van de maximale parkeerduur van twee uur in de binnenstad en drie uur in de schil. Dat werkt in de hand dat mensen die in de binnenstad werken de hele dag kunnen parkeren in de wijken met belanghebbend parkeren. Dat betekent extra parkeeroverlast in de wijken met belanghebbend parkeren. Het systeem van belanghebbend parkeren is juist bedacht om parkeeroverlast van mensen die in de binnenstad werken tegen te gaan.