Papieren afvalkalender

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft in de raadsvergadering van 22 november een motie ingediend om de papieren afvalkalender voor 2019 alsnog huis aan huis te verspreiden. Het college wilde stoppen met het verspreiden van de papieren afvalkalender.

Leefbaar Alkmaar stelde dat het bezuinigen op de papieren versie van de afvalkalender voor mensen die geen computer hebben of niet zo handig zijn op de digitale snelweg, een probleem vormt. De papieren versie zou nog wel opgevraagd kunnen worden, maar het was niet duidelijk hoe dat moest. De burgers van Alkmaar mogen best wat service van de gemeente verwachten, vindt Leefbaar Alkmaar.

De motie van Leefbaar Alkmaar om de papieren afvalkalender toch weer huis aan huis te verspreiden werd met een krappe meerderheid aangenomen. Er was steun van OPA, VVD, CDA, SPA, BAS en ChristenUnie. De fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren vonden dat huis aan huis verspreiding van de papieren afvalkalender afgeschaft kon worden.