Oud- en nieuwviering moet anders

Naar aanleiding van de incidenten rondom de laatste nieuwjaarsviering wordt er lokaal en landelijk gediscussieerd over een vuurwerkverbod. In afwachting van verregaande maatregelen daarin vanuit de landelijke overheid kan Alkmaar zich bezinnen op mogelijke tussenoplossingen en alternatieven.

Leefbaar Alkmaar zou het liefste een algeheel verbod op vuurwerk voor consumenten zien en daarvoor in de plaats professionele, duurzame en milieuvriendelijke lasershows neerzetten. Om een massale toestroom naar één punt te voorkomen zouden deze shows in meerdere wijken en kernen opgezet kunnen worden, zodat het voor de burger altijd dichtbij en op loop- of fietsafstand is te bereiken.

Omdat deze gedachte nu in meer gemeenten leeft, voorziet Leefbaar Alkmaar een logistiek probleem bij de professionals die zulke shows kunnen aanbieden. Daarom zou een tussenfase kunnen zijn om wel wijkgebonden shows te organiseren, maar nog uitgevoerd met traditioneel vuurwerk, totdat de markt van lasershows voldoende is toegerust om deze overal te kunnen aanbieden.

Verscherpte handhaving is nodig. Leefbaar Alkmaar ziet het nut van buurtvaders, zoals die tot vorig jaar in Overdie actief waren, als een prima aanvulling op de politiehandhaving. Door er in alle wijken en buurten naar te streven om preventief toezicht in het leven te roepen in de vorm van bijvoorbeeld buurtvaders kunnen mogelijke incidenten in de kiem worden gesmoord. Tevens zou een uitbreiding van het aantal wijkagenten in combinatie van het verkleinen van hun werkgebied ervoor kunnen zorgen dat zij er beter bovenop kunnen zitten en sneller ter plaatse kunnen zijn.

Door een algeheel vuurwerkverbod in de gehele gemeente af te kondigen en daarnaast een goed professioneel alternatief aan te bieden hoopt en verwacht Leefbaar Alkmaar dat de oud- en nieuwviering weer kan worden wat het oorspronkelijk is: een feest voor iedereen.