Opvang vluchtelingen

De Russische dictator Vladimir Poetin is ieder gevoel voor rationaliteit verloren en heeft een verschrikkelijke oorlog tegen Oekraïne ontketend. Als gevolg hiervan is er een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen.

Leefbaar Alkmaar wil dat de gemeente Alkmaar de vluchtende Oekraïners ruimhartig en barmhartig onderdak biedt. Alkmaar is, kijkend naar de geschiedenis, altijd een gastvrije gemeente geweest voor mensen op de vlucht en dient dat wat ons betreft ook nu en in de toekomst te blijven.

Nog altijd heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) te maken met een enorm tekort aan opvangmogelijkheden voor asielzoekers. Met als gevolg mensonterende situaties in het aanmeldcentrum bij Ter Apel. De gemeente Alkmaar is om die reden opnieuw en indringend door het COA gevraagd om het mogelijk te maken dat asielzoekers kunnen worden opgevangen aan de Robonsbosweg 1 (het voormalige belastingkantoor). Leefbaar Alkmaar wil dat wij zo spoedig mogelijk als gemeente akkoord gaan met die opvang daar, al dan niet tijdelijk. 

Het voormalige belastingkantoor is volgens Leefbaar Alkmaar geschikt als multifunctionele opvang voor asielzoekers, statushouders en noodopvang voor bijvoorbeeld jongeren of vrouwen.