Opvang asielzoekers

Leefbaar Alkmaar-raadslid Mieke Biesheuvel laat haar licht schijnen over de raadsdebatten over de opvang van asielzoekers in Alkmaar.

,,Begin januari werd er dan ‘eindelijk’ een klap gegeven op de plannen om het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg gedeeltelijk opnieuw open te stellen voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 150 mensen, de rest van de ruimte is voor andere doelgroepen bestemd. Tijdens deze raadsvergadering werd duidelijk dat de veelbesproken spreidingswet in de Eerste Kamer een meerderheid zou halen. De wet is per 1 februari ingegaan en gemeenten hebben tot november de tijd om hun plannen, via de provincie, in te dienen bij de staatssecretaris. Een schatting van het AD geeft aan dat er voor Alkmaar een taakstelling van ruim 600 asielzoekers zal zijn.

Twee weken later werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering toegevoegd, want verschillende partijen wilden weten van het college wat de plannen zijn nu die spreidingswet er definitief komt. Er zal plek gezocht moeten worden voor nog eens 450 asielzoekers, op één grote of meer waarschijnlijk meerdere kleinere locaties binnen de gemeente. Het antwoord van het college was echter verbijsterend: ze gaan niets doen en wachten af tot in december duidelijk is of er werkelijk dwangmaatregelen zullen komen. Zij willen eerst het traject aan de Robonsbosweg afmaken en zich daarná pas richten op de taakstelling van de spreidingswet. Aangezien de verwachting is (door de wethouder zelf gesteld in het Noordhollands Dagblad in oktober jl) dat het pand pas eind 2024 gereed is voor de komst van asielzoekers, zal het college op deze wijze nooit vóór november 2024 met concrete plannen voor de spreidingswet komen.

In het coalitieakkoord staat echter: ‘Mocht de spreidingswet in werking treden, dan wordt daar uitvoering aan gegeven. Voor Alkmaar betekent dit geen uitbreiding van de Robonsbosweg, maar elders in Alkmaarse wijken of dorpen.’ Het antwoord en de stellingname van het college staat dus haaks op het coalitieakkoord. Een motie om alvast te onderzoeken welke plekken geschikt zouden kunnen zijn voor opvang is weggestemd en een motie voor algemene participatie over alle inwoners van Alkmaar om te peilen hoe bepaalde wijken kijken tegen opvang in hun wijk en hun wensen en bedenkingen vooraf alvast in kaart te brengen haalde het ook niet.

Het college gaat niet pro-actief aan de slag met de spreidingswet en neemt hiermee niet de verantwoordelijkheid die zij zeggen te nemen in het coalitieakkoord. Het college kijkt weg, steekt de kop in het zand, in de hoop dat de spreidingswet daarmee ook verdwijnt. Maar zo werkt het niet. De wet is aangenomen en zal moeten worden uitgevoerd. De asielzoekers zullen er komen, met een bonus als het college van Alkmaar pro-actief plekken beschikbaar stelt, of met een boete als zij niets doet of te laat is.

Leefbaar Alkmaar hoopt, en verwacht, dat dit college alsnog tot inkeer komt en zich wel actief gaat inzetten om vóór november 2024 met een goed plan te komen om die ruim 450 asielzoekers te kunnen opvangen binnen de gemeente. Uit morele verplichting, uit humanitaire overwegingen, en om geen flater te slaan in de provincie en omliggende gemeenten. Al was het maar omdat Alkmaar er een financiële bonus mee kan binnenhalen die vrij te besteden is (bijvoorbeeld om zwembad de Hoornse Vaart te kunnen vernieuwen, waar alle Alkmaarders profijt van hebben).”