Oostrand

Het college stelde in de raadsvergadering van 18 december voor om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in te stellen aan de Oostrand van Alkmaar.

Het betreft het gebied ten weerszijden van de N242 naar Heerhugowaard. Dat betekent dat de gemeente als eerste die percelen mag kopen als ze te koop worden aangeboden. Juristen bij de gemeente adviseerden het college om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toe te passen in dit landelijke gebied.

Leefbaar Alkmaar stelde dat de afspraken bij de gemeentefusie met de gemeente Schermer in 2015 niet geschonden mochten worden. In het fusiedocument is vastgelegd dat het polderlandschap van de Schermer open moest blijven. Als je projectontwikkelaars hun gang laat gaan in dit gebied, worden we wellicht geconfronteerd met ongewenste ontwikkelingen. Daarom bracht Leefbaar Alkmaar een motie in waarin wordt gepleit voor een peiling onder de inwoners over dit gebied. De inwoners van Schermer mogen dan hun mening geven over het voormalige Schermer deel van het gebied en inwoners van Oudorp mogen meepraten over het Oudorper deel.

Met de WVG houdt de gemeente nadrukkelijk de regie in dit gebied. De motie van Leefbaar Alkmaar om de mening van de burgers te peilen werd unaniem aangenomen.