Ongefundeerde beschuldigingen

Hoe graag sommigen de schuld van het fiasco van de Victoriebrug in de schoenen van de ex-wethouders Nagengast (CDA) en Kloos (OPA) willen schuiven, de conclusie van het Feitenonderzoek door bureau B&A is een heel andere. Namelijk dat door de gemeentelijke reorganisatie De Doorbraak veel kennis verloren was gegaan en het ambtelijk een chaos was.

In de raadscommissie van 29 januari 2019 wees de heer Peters met een beschuldigende vinger naar het toenmalige college. Hij zei letterlijk: ,,Ambtenaren hebben gewaarschuwd. Die ambtelijke bedenkingen zijn van tafel geveegd. Die informatie heeft ons bereikt. We hebben gesprekken gehad.” Daarmee suggereert hij dat wethouders bewust adviezen hebben genegeerd. Grote woorden, maar onderbouwing van die grote woorden kunnen wij niet terugvinden in het Feitenonderzoek en ook niet in de overdrachtsdossiers. Wie zijn deze informanten van BAS? Die zouden dus meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Kan de heer Peters ons dit ontbrekende stukje informatie geven? Of is het slechts grootspraak?


In de raadsvergadering van 10 januari 2013 besprak de gemeenteraad de reorganisatie De Doorbraak. PvdA, GroenLinks en Leefbaar Alkmaar waren fel tegen de ambtelijke afbraak en stemden dan ook tegen dit plan. Deze drie partijen voorzagen reeds de ambtelijke wanorde die zou ontstaan. Eén woordvoerder van de toenmalige coalitie was laaiend enthousiast. Hij noemde De Doorbraak ‘een kroonjuweel’. Jawel, dat was de heer Peters.
Wat de heer Peters nu doet is heel hard schreeuwen en anderen beschuldigen om het eigen falen te verdoezelen.

De heer Peters bepleit een hoorzitting over de Victoriebrug. Dat lijkt Leefbaar Alkmaar een goede zaak. Dan kunnen we hem ondervragen en van hem vernemen wie zijn informanten zijn. Leefbaar Alkmaar stelt dat hij die informatie met de andere raadsleden hoort te delen. Nu blijft alles in de lucht hangen en uit de heer Peters slechts ongefundeerde beschuldigingen.

Naar onze mening is de nieuwe wethouder Van Zon wél transparant en eerlijk. Leefbaar Alkmaar zal een motie van wantrouwen van BAS niet steunen.