Nieuwbouw Trefpuntkerk

In de raadsvergadering van 13 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwbouwplan op de plek van de gesloopte Trefpuntkerk. Leefbaar Alkmaar stemde tegen dit bouwplan.

Terrein voormalige Trefpuntkerk in Alkmaar-Zuid

Het lijkt op het eerste gezicht een fantastisch plan: nieuwe appartementen voor senioren op de plek van de voormalige Trefpuntkerk in Alkmaar-Zuid. Maar door de geplande maatschappelijke plint op de begane grond wordt het geheel te hoog en ontstaat er parkeeroverlast. Het verhaal dat de sociale huurappartementen voor senioren uit de wijk zijn, klopt niet. De sociale huurwoningen worden uitgegeven via het SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). Men kijkt naar inschrijftijd en niet per wijk. Leefbaar Alkmaar zegt: maak woningen in de plint waardoor het complex lager wordt, dan is iedereen tevreden.

Tijdens de discussie in de raad bleek dat voormalig wethouder Van de Ven (OPA), net als bij het omstreden bouwplan in het Emmakwartier, te veel toezeggingen aan de projectontwikkelaar had gedaan. De nieuwe wethouder Braak (GroenLinks) heeft nog wat aan het plan kunnen verbeteren, maar dat was volgens de omwonenden onvoldoende. Die vinden het complex nog steeds te hoog en de parkeerdruk zal toenemen.

De stemming in de gemeenteraad was best spannend. BAS, steeds voorstander van het bouwplan, was nu opeens tegen. Bij de stemming gaven de stemmen van de OPA-raadsleden de doorslag. GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie steunden de plannen. VVD, BAS, SPA, Leefbaar Alkmaar en de Partij voor de Dieren waren tegen. Na een schorsing stemde OPA vóór de plannen, zodat er een raadsmeerderheid ontstond.