Nieuwbouw Louise de Colignystraat

In de gemeenteraadsvergadering van 13 december heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het omstreden bouwplan op de plek van de voormalige Trefpuntkerk aan de Louise de Colignystraat.

Op 2 december 2016 had het College van Kerkrentmeesters haar achterban geïnformeerd over de verkoop van de Trefpuntkerk. In dat bericht werd heel nadrukkelijk gemeld dat het nieuwbouwplan 23 appartementen zou omvatten. Toen projectontwikkelaar House of RTS omwonenden voor het eerst benaderde met het plan 32 woningen te bouwen en omwonenden daar van schrokken, werd het bouwplan meteen bijgesteld naar 24 woningen. Dat was gewoon tactiek, want 23 appartementen was het uitgangspunt. Eerst een schrikbeeld creëren, om vervolgens voor de vorm zogenaamd enorm veel water bij de wijn te doen. Geen stijl.

De nieuwbouw op de plaats van de voormalige Trefpuntkerk wordt door omwonenden als te omvangrijk beschouwd. Dat vindt Leefbaar Alkmaar ook. De geplande maatschappelijke plint (begane grond) is overbodig, er zijn voldoende (tandarts)praktijken in de omgeving. Zonder plint wordt het gebouw lager en dat willen de omwonenden. Ook de parkeerdruk wordt dan lager.

De wethouder gaf tijdens de eerste commissievergadering al aan dat wat hem betreft de maatschappelijke plint niet noodzakelijk was. Het argument dat de benedenste woningen, op de plek van de plint, dan onvoldoende daglicht ontvangen, klopt aantoonbaar niet. Leefbaar Alkmaar had het bouwbesluit opgevraagd en constateerde dat het argument van te weinig lichtinval inderdaad niet ter zake doet. En kijk eens naar de geluidswalwoningen in de Vroonermeer, die ontvangen alleen aan de voorzijde licht, dat mocht ook.

Er zijn in de wijk Zuid heel wat seniorencomplexen plus de grote zorgcentra Zorgspectrum Westerhout, de Nieuwpoort en de Dillenburg. Logisch dat hier zoveel senioren wonen. Echter, de woordvoerder van de ontwikkelaar doet alsof het tijd wordt dat iemand gaat bouwen voor al die senioren die hier wonen. Overigens, bouwen voor senioren klinkt goed, maar de projectontwikkelaar kan niet bepalen aan wie de sociale huurwoningen worden toegewezen. Dat had Leefbaar Alkmaar, en overigens ook andere partijen, al vanaf de eerste commissiebehandeling gesteld.

De berekening van de parkeernorm is op zijn zachtst gezegd omstreden. Leefbaar Alkmaar had bij de eerste commissiebehandeling al twijfels geplaatst bij het inrekenen van de parkeerplaatsen aan het begin van de Frederik Hendriklaan. Deze plaatsen zijn immers ook bedoeld voor bezoekers van de winkels.

Het gaat niet om mooi of lelijk en ook niet over nut of noodzaak. Het bouwplan is te massaal en het probleem kan makkelijk opgelost worden door de overbodige maatschappelijke plint weg te laten. Dat gebeurt dus niet. Daarom stemde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar tegen de gevraagde verklaring van geen bedenkingen. Ook VVD, SPA en de Partij voor de Dieren stemden tegen het bouwplan.