Nieuwbouw locatie Trefpunt

De uitspraak van de rechter inzake het beroep van omwonenden over de omstreden nieuwbouw op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk is helder: de beroepen van de omwonenden zijn gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd.
De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechter schriftelijke raadsvragen ingediend.

nieuwbouw-trefpunt-alkmaar,,De fractie van Leefbaar Alkmaar is altijd tegen het plan geweest vanwege de hoogte en de daaruit voortvloeiende parkeerdruk. Wij voelen ons door de uitspraak van de rechter in onze mening bevestigd. Dat kan voor u als college natuurlijk niet gelden. Hoe kijkt het college aan tegen de uitspraak van de rechter?
Het college is verantwoordelijk voor de ambtelijke fouten die gemaakt zijn. De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt dat dat gevolgen moet hebben.
Hoe gaat het college hiermee om? Op welke wijze neemt het college verantwoordelijkheid? Is het college van plan lering te trekken uit alle fouten die er zijn gemaakt?
Is het college bereid excuses aan te bieden aan de omwonenden voor alle fouten die er zijn gemaakt?
Het gebouw is bijna af, vandaar dat omwonenden, ondanks dat zij gewonnen hebben, het niet zien zitten om in hoger beroep te gaan. Immers, tegen de tijd dat die procedure is afgerond is het gebouw inmiddels bewoond. Is het college van plan de met de projectontwikkelaar gemaakte afspraken over het parkeren te handhaven?
Hoe gaat het college dat doen?”