Nieuw college

Op woensdag 24 mei werd het nieuwe collegeprogramma van D66, OPA, VVD, BAS, CDA en SPA besproken in de gemeenteraad. Hier de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte.

,,Elk collegeprogramma staat vol met goede bedoelingen, maar de praktijk is vaak veel weerbarstiger. Het collegeprogramma van de nieuwe coalitie bevat punten waar we zeker achter staan, maar ook ideeën waar we kritisch op zijn. Veel punten bevatten een voortzetting van reeds bestaand beleid. Daar is Leefbaar Alkmaar tevreden over. Zo is de dorpenvisie in de steigers gezet door wethouder John Hagens. We zullen de uitvoering door het nieuwe college kritisch volgen.

Goed onderhoud van de openbare ruimte was een speerpunt van Leefbaar Alkmaar. We zijn blij dat dit ook de nadrukkelijke aandacht heeft van het nieuwe college. Dat de hoogte van de Grote Kerk weer maatstaf wordt, vindt Leefbaar Alkmaar een goede zaak. Qua mobiliteit en sociaal beleid wachten we af met wat voor concrete voorstellen het nieuwe college komt. In het oppositie-akkoord worden aanzetten gegeven tot een verkeersveiliger en socialer beleid. Het minimabeleid, schuldenproblematiek, duurzaamheids- en klimaatplannen, voldoende sociale huurwoningen, dat zijn onderwerpen waar wat Leefbaar Alkmaar betreft wel een tandje bij kan.

Jongeren hebben het moeilijk na de coronaperiode. Extra aandacht voor hen is noodzakelijk. Zij dienen toegang tot voorzieningen en tijdige hulp op maat te hebben. Een laagdrempelige, snelle en kwalitatief hoogwaardige toegang tot eerstelijns jeugdhulp is essentieel. Ook betaalbare huisvesting voor jongeren dient een speerpunt te zijn, er moet iets gedaan worden aan de wachttijden.

Wijkcentra, dorpshuizen en buurthuizen vervullen een grote rol in de steeds individualistischer wordende samenleving. Hun activiteiten zijn belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Ook sportverenigingen zijn hierin van groot belang. Ook zij verdienen steun vanuit de overheid.

Het nieuwe college wil een asielzoekerscentrum vestigen in het oude belastinggebouw aan de Robonsbosweg. D66 had ons een COL beloofd en OPA en VVD wilden geen asielzoekers meer op de Robonsbosweg. De kans dat het COA gaat investeren in deze nieuwe opzet acht Leefbaar Alkmaar klein. Er zijn twee colleges gestruikeld over de asielproblematiek. Het laatste college had niet hoeven sneuvelen als D66 in de COL-zaak gewoon had gestemd zoals ze hadden gemeld.

De fractievoorzitter van D66 nam een aantal keren het woord ‘respect’ in de mond. Daarvan gingen mijn haren overeind staan. Juist D66 heeft in anderhalf jaar tijd acht prima functionerende wethouders respectloos weggestuurd. D66 noemt de nieuwe coalitie een brede coalitie. De plattegrond van Kieskompas in acht nemend is deze kwalificatie nonsens. Het is de coalitie die D66 wilde. Wraak over de vorige coalitievorming bleek de drijfveer. Met ragfijn, vilein spel is deze coalitie tot stand gekomen. D66 zei vóór de COL te zijn, maar verhinderde het debat daarover. Het doel was het per direct wegsturen van het college. Missie geslaagd. Maar dit is niet de manier waarop Leefbaar Alkmaar politiek wil bedrijven.

Geloofwaardigheid en eerlijkheid. Op beide punten scoort D66 een onvoldoende. Wij zullen de kandidaat-wethouder van D66 niet steunen. Ook de kandidaat van BAS steunen we niet. We steunen wel de kandidaat-wethouders van OPA, VVD, CDA en SPA.”