Maya Bolte lijsttrekker Leefbaar Alkmaar; John Hagens op plaats 2

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in aantocht is het bestuur van Leefbaar Alkmaar bezig met het opstellen van het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst. Terwijl de meeste partijen ervoor kiezen om alleen hun lijsttrekker in een vroeg stadium bekend te maken, stelde het bestuur van Leefbaar Alkmaar voor om tijdens de ledenvergadering op vrijdag 20 oktober in wijkcentrum Overdie de eerste twee kandidaten reeds vast te stellen.

Bestuursvoorzitter Joop Mutters: ,,We geven met deze voordracht het signaal af dat de gevolgen van de gemeentelijke fusie van Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp nog steeds de volle aandacht van Leefbaar Alkmaar hebben. Bovendien hebben deze twee kandidaten in de afgelopen raadsperiode bewezen dat een raadsfractie van drie personen een flink gewicht in de politieke weegschaal kan leggen. De voordracht van het bestuur luidde als volgt: 1. Maya Bolte; 2. John Hagens.

Maya is raadslid sinds 1994 en is daarmee het langstzittende raadslid, de nestor van de gemeenteraad. We hebben kunnen constateren dat het vuur geenszins is gedoofd. Zelf geeft Maya aan dat de samenwerking met Schermer Belang een aangename impuls is geweest. John deed op 1 januari 2015 zijn intrede in de Alkmaarse gemeenteraad, nadat hij vanaf 2002 raadslid was in de gemeente Schermer. John heeft een duidelijke en gewaardeerde inbreng in de Alkmaarse raad. Het bestuur van Leefbaar Alkmaar is blij dat Maya en John zich nogmaals verkiesbaar hebben gesteld voor de volgende raadsperiode.”

De voordracht van het bestuur werd door de leden van Leefbaar Alkmaar unaniem overgenomen, zodat Maya als lijsttrekker werd gekozen en John plaats 2 op de kandidatenlijst inneemt.