Markenbinnen

Het plan voor de bouw van vijf woningen aan het uiteinde van de Dorpsstraat in Markenbinnen is van tafel. De fractie van Leefbaar Alkmaar had zich eerder reeds negatief uitgesproken over dit plan. Het is ongewenst in de kwetsbare kern van Markenbinnen met zijn smalle Dorpsstraat. In de commissievergadering van 26 september bleek dat alleen het CDA voorstander was van dit plan. De overige partijen waren tegen, waardoor het bouwplan gelukkig is gesneuveld.