Maaibeleid

In de raadsvergadering van 30 oktober stond het maaibeleid in de gemeente op de raadsagenda.

Er was een motie om het maaibeleid aan te passen: meer maaien, strakke gazons. Er is veel achterstallig onderhoud, mede door storm Poly, maar de achterstanden duren al langer. Er zijn vele klachten van bewoners en ook in de raadscommissie was er uitgebreid over gesproken.

De ingediende motie was echter te vaag, te ruim en te vrijblijvend, vond Leefbaar Alkmaar. De interpretatie van BAS over de motie om ook in parken veelvuldig te maaien gaf bij Leefbaar Alkmaar de doorslag om het voorstel niet te steunen. De biodiversiteit moet juist in de parken een kans krijgen.

Leefbaar Alkmaar ziet liever dat het college actief bezig gaat met communicatie en informatie op wijk- en buurtniveau, zodat bewoners beter weten hoe het beleid in hun wijk wordt uitgevoerd en wanneer ze de grasmaaier wel kunnen verwachten.

Tevens zien wij het grootste probleem in het achterstallig onderhoud: groen op ongewenste plekken als stoepen, stoepranden en parkeervakken.

Wel is het noodzaak om het maaibeleid wat aan te scherpen op kruispunten en plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is door het (te) hoge gras. Ook de hondenuitlaatvelden moeten beter onderhouden worden in verband met giftige plantsoorten die er nu groeien.

Het evenwichtige maaibeleid in de parken moet wat Leefbaar Alkmaar betreft gehandhaafd blijven.