Leefbaar Alkmaar wil aanpak chaos toeristenbussen

Fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bij het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering opnieuw de chaotische situatie bij het afzetten van toeristen voor de kaasmarkt op de Kanaalkade aan de orde gesteld.

Het is op vrijdagen vaak een chaos op de Kanaalkade met de toeristenbussen. In de raadscommissie Ruimte d.d. 19 februari heeft Leefbaar Alkmaar bij de rondvraag al een vraag gesteld over de bussen die de toeristen op de Kanaalkade afzetten voor een bezoek aan de Alkmaarse kaasmarkt. Dit levert gevaarlijke situaties op, met name voor fietsers. De bussen staan deels op de stoep en op het fietspad en blokkeren de weg, waardoor er files ontstaan.

Leefbaar Alkmaar stelde in februari voor een onderzoek te doen naar de Molenbuurt als mogelijke stopplek voor de touringcars. De vraag van Leefbaar Alkmaar is: Wil het college een onderzoek doen naar een alternatieve locatie voor de touringcars die bezoekers van de kaasmarkt afzetten en ophalen?