Leefbaar Alkmaar start meldpunt horeca-overlast

Leefbaar Alkmaar vindt dat een aantrekkelijk en gevarieerd horeca-aanbod in de binnenstad belangrijk is om de stad levendig en aantrekkelijk te houden. Maar dat gevarieerde aanbod moet en mág niet ten koste gaan van de bewoners van de binnenstad. Overlast voor hen als gevolg van de horeca moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Belangen van bewoners zijn in het recent aangenomen raadsbesluit echter volstrekt onvoldoende meegewogen en tot hun recht gekomen.

Naar aanleiding van het raadsbesluit om de horeca in Alkmaar de gelegenheid te geven om 24 uur per dag open te blijven wil de partij Leefbaar Alkmaar horeca-overlast in kaart brengen en start daarom een meldpunt horeca-overlast. Als bewoners horeca-gerelateerde overlast ervaren, ontvangt Leefbaar Alkmaar graag hun klachten. Schreeuwers op straat, plassers in portieken, vechtpartijen, te luide muziek, men kan dat melden op info@leefbaaralkmaar.nl.
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar kan natuurlijk niet die problemen oplossen, maar Leefbaar Alkmaar denkt met de binnenstadsbewoners mee en zal de klachten mee laten wegen bij de evaluatie van de vrijgelaten openingstijden van de horeca. De discussie over vrije openingstijden voor de horeca in Alkmaar startte in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 met een motie, ingediend door voormalig OPA-raadslid Ben Bijl bij de behandeling van de Horecanota 2013. In die motie werd gepleit voor vrije openingstijden. De motie werd verworpen, maar Bijl kondigde op 17 juli 2013 in het Alkmaars Nieuwsblad in de advertentie “Jammer, geen vrije sluitingstijden” aan, dat OPA zich zou blijven inzetten voor vrije openingstijden.
In het coalitieprogramma (januari 2015) staat: ”Vóór 1 juli 2015 presenteert het college een nieuwe horecanota waarin vrije sluitingstijden worden opgenomen en verruiming van de mogelijkheden om, ook op etages van panden, (dag)horeca te starten”.
In de gemeenteraadsraadsvergadering van 2 juli 2015 werd opnieuw over de vrije openingstijden gestemd. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar stemde, net als in 2013, tegen. GroenLinks en CDA bleken echter van standpunt veranderd. Zij waren in juli 2013 tegen vrije openingstijden voor de horeca, nu stemden zij vóór, waardoor er een meerderheid ontstond voor het vrijlaten van de openingstijden van de Alkmaarse horeca.