Ledenbijeenkomsten

Maak kennis met Leefbaar Alkmaar!

Van links naar rechts: Penningmeester Irene Annegarn, voorzitter Joop Mutters en secretaris Harry Janmaat.

Met regelmaat komen bestuur, fractie en leden van Leefbaar Alkmaar bij elkaar om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedachten te wisselen over actuele zaken die in de gemeente Alkmaar spelen. De fractie vertelt daarbij waar ze de afgelopen tijd tijdens commissie- en raadsvergaderingen mee bezig zijn geweest en leden geven hun input over zaken die hen bezighouden.

Bent u geïnteresseerd in de lokale politiek en wilt u ook meepraten in onze ledenvergaderingen? Meld u dan aan via info@leefbaaralkmaar.nl.

Natuurlijk kunt u zich via hetzelfde emailadres ook direct aanmelden als nieuw lid van Leefbaar Alkmaar. Voor 2022 zijn daar verder geen lidmaatschapskosten aan verbonden, pas in 2023 betaalt u slechts € 30,- per jaar voor uw lidmaatschap van Leefbaar Alkmaar.