Kanaalkade onoverzichtelijk

Met verbazing en ook wel enige ergernis heeft Leefbaar Alkmaar kennis genomen van de schriftelijke raadsvragen van OPA over de onveilige verkeerssituatie op de Kanaalkade. Aanleiding was het verschrikkelijke ongeluk op zaterdag 4 april, waarbij een motorrijder om het leven kwam.


De Kanaalkade is inderdaad onveilig, maar die onveiligheid is mede gecreëerd door OPA.

In februari 2010 werd eenrichtingsverkeer ingesteld op de Kanaalkade. Het toenmalige college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks nam deze maatregel om de verkeersveiligheid te vergroten en de milieu-overlast te verminderen. De Kanaalkade met eenrichtingsverkeer was veilig en overzichtelijk.

In de volgende raadsperiode trad een college aan van OPA, VVD, CDA en SP. Dit college draaide het eenrichtingsverkeer in augustus 2014 terug en voerde opnieuw tweerichtingsverkeer in op de Kanaalkade. Tegengeluiden dat door die ingreep de Kanaalkade weer onveiliger en onoverzichtelijker zou worden, werden door dit college in de wind geslagen. Sindsdien zijn er door de onoverzichtelijke verkeersstromen heel wat ongelukken gebeurd. Zeer betreurenswaardig.

Wat we ook zeer regelmatig zien is dat automobilisten keren op de Kanaalkade, hetgeen gevaarlijke situaties oplevert voor de andere weggebruikers. Toen de Kanaalkade eenrichtingsverkeer was, kon keren eenvoudigweg niet. Ook de mogelijkheid om linksaf te slaan vanaf de Geestersingel is door het invoeren van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade teniet gedaan.

Leefbaar Alkmaar wacht nu de uitslag van het technisch onderzoek van de politie naar aanleiding van het fatale ongeval op 4 april af. Het zou – wederom – kapitaalvernietiging zijn om de situatie opnieuw terug te draaien en weer eenrichtingsverkeer in te voeren. Dat er iets moet gebeuren is evenwel duidelijk, maar dat juist de partij die heeft gezorgd voor de onoverzichtelijke verkeerssituatie het huidige college op het matje roept, is hypocriet.