Jongerenhuisvesting

In de raadsvergadering van 22 juni werd gesproken over de Huisvestingsverordening. Alkmaar is de enige gemeente in de regio, waar de nieuwe Huisvestingsverordening nog niet kan worden ingevoerd. Vanwege de val van het vorige college is het dossier Huisvestingsverordening op de plank blijven liggen.


De woningnood in Alkmaar is hoog en de wachtlijsten zijn lang. Met name jongeren zijn de dupe. In de nieuwe Huisvestingverordening (in de omliggende gemeenten) wordt geregeld dat de leeftijd van voorrang voor de categorie jongeren wordt opgehoogd van 23 jaar naar 28 jaar. De kans bestaat dat andere gemeenten in de regio Alkmaar een voorsprong krijgen op Alkmaar, omdat zij wel met de instrumenten uit de nieuwe Huisvestingsverordening aan de slag kunnen. Tegen de tijd dat de extra woningbouw in Alkmaar gerealiseerd is, dreigt een deel van de categorie jongeren buiten de boot te vallen, omdat ze dan te oud zijn.

Het mag niet zo zijn dat door samenloop van omstandigheden, zoals de politieke situatie en de stagnerende woningbouw, er straks in Alkmaar een overgeslagen groep dertigers ontstaat die nooit meer in aanmerking komt voor een woning, stelt Leefbaar Alkmaar. Daarom verzocht Leefbaar Alkmaar aan het college om de geïsoleerde positie die Alkmaar inneemt in de regio Alkmaar op het gebied van huisvesting om te buigen tot een unieke kans voor jonge Alkmaarders en in samenspraak met de wooncorporaties te kijken welke extra inzet gepleegd kan worden om jonge mensen in de leeftijd van 23 tot 30 jaar aan een woning te helpen. Deze motie van Leefbaar Alkmaar kreeg in de raadsvergadering geen meerderheid. De huidige, rechtse coalitiepartijen stemden tegen.