Jongerenhuisvesting

Een half jaar geleden pleitte de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar voor extra inzet van de gemeente voor jongerenhuisvesting. Dat idee kreeg toen helaas geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig zijn andere partijen nu ook tot het inzicht gekomen dat er meer moet worden gedaan om jongeren in staat te stellen om een woning te huren.

In de raadsvergadering van 8 januari diende Leefbaar Alkmaar, met BAS en OPA, een nieuwe motie in om jongerenhuisvesting te stimuleren. Jongeren moeten door hun korte inschrijfduur vaak lang wachten op een huurwoning, terwijl Alkmaar toch graag jongeren tot de gemeente wil binden. Er wordt nu gepleit dat jongeren voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van huurwoningen. Naast jongeren zouden wellicht ook andere groepen voorrang kunnen krijgen. Daarbij wordt gedacht aan leerkrachten, verplegers of politiemedewerkers. Deze motie werd in de gemeenteraadsvergadering van 8 januari unaniem aangenomen. Hoe de voorrang exact vorm gaat krijgen, is nog niet concreet. De wethouder gaat er mee aan de slag met zijn ambtenaren en de woningbouwverenigingen.