John Hagens wethouder, Mieke Biesheuvel nieuw raadslid

John Hagens uit Stompetoren is in de Alkmaarse raadsvergadering van 7 juli tot wethouder benoemd. John zat in de raad als gemeenteraadslid van Leefbaar Alkmaar.

John Hagens en Mieke BiesheuvelHij maakt nu deel uit van het nieuwe Alkmaarse college van de partijen GroenLinks, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en ChristenUnie. John heeft in zijn wethoudersportefeuille onder andere ook het kernenbeleid. John: ,,Ik heb er ongelooflijk veel zin in om de komende vier jaar de ambities en idealen uit ons mooie coalitieprogramma te gaan verwezenlijken. Daarbij zal ik mij volledig inzetten voor alle inwoners van onze prachtige gemeente, maar in het bijzonder natuurlijk ook voor de bewoners van het landelijk gebied en de kernen.”

Doordat John vanuit de gemeenteraad doorschuift naar het wethouderschap kwam er een plek vrij in de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar. Die zetel wordt nu ingenomen door Mieke Biesheuvel uit De Rijp. Mieke is sinds 2015 fractieassistent van Leefbaar Alkmaar, waar ze zich hoofdzakelijk gericht heeft op het sociale domein. Nu gaat ze een nieuwe functie aan: ,,Ik vind het een enorme uitdaging én een grote eer dat ik als raadslid gekozen ben. Vanzelfsprekend zal ik me bezig blijven houden met de verschillende onderwerpen binnen het sociale domein, dat gaat mij nu eenmaal erg aan het hart. Ik heb er erg veel zin in om na het zomerreces in mijn nieuwe functie te starten.”

Leefbaar Alkmaar is zeer content over het coalitie-akkoord. Sociaal en milieubewust zijn de kernwoorden van Leefbaar Alkmaar. Die begrippen zien we in ruime mate terug in het coalitie-akkoord, met veel aandacht voor het armoedebeleid en steun aan jongeren in kwetsbare posities. Er wordt geïnvesteerd in cultuur, sport, de openbare ruimte in de buitenwijken en niet te vergeten de kernen. Leefbaarheid, veiligheid en behoud van voorzieningen staan daar centraal. Op het gebied van volkshuisvesting moet de komende jaren een grote slag worden geslagen. De inzet zal zijn om meer woningbouw aan te jagen en meer woningaanbod te gaan realiseren voor starters, jongeren, alleenstaanden, gezinnen, ouderen en andere kwetsbare groepen. Een grote uitdaging voor het nieuwe college. In deze onzekere tijden is het zaak om een gezonde financiële huishouding te hebben. Op vele gebieden is er sprake van prijsstijgingen, daarom is het zaak om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners laag te houden.
Er is een stevig college tot stand gekomen, met wethouders met ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Leefbaar Alkmaar is hier enthousiast over. Nog niet eerder is Leefbaar Alkmaar vertegenwoordigd geweest in het college. De avond van 7 juli was voor Leefbaar Alkmaar een bekroning na een geslaagde campagne en een mooie verkiezingsuitslag