John Hagens nieuwe lijsttrekker Leefbaar Alkmaar

John Hagens wordt de lijsttrekker van Leefbaar Alkmaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Maya Bolte feliciteert John Hagens na zijn benoeming tot lijsttrekker van Leefbaar Alkmaar.

De stemgerechtigde leden van Leefbaar Alkmaar hebben dat vrijdag 17 september unaniem besloten tijdens de ledenvergadering van Leefbaar Alkmaar in wijkcentrum Overdie. Zij volgden daarmee de voordracht van het bestuur. Raadsnestor Maya Bolte had in mei te kennen gegeven dat zij niet opnieuw lijsttrekker van Leefbaar Alkmaar wilde zijn.
John is woonachtig in Stompetoren. Hij was van 2002 tot 2014 gemeenteraadslid in de gemeente Schermer. Van 2014 tot 2018 was hij al namens Leefbaar Alkmaar lid van de Alkmaarse gemeenteraad. In de huidige raadsperiode fungeert John als fractie-assistent.

John was vanaf 1977 werkzaam bij de Telegraaf in Amsterdam. Daar bekleedde hij diverse redactionele functies en werd hij diverse malen gekozen als lid van de Redactieraad. Vanaf 2008 tot 2016 is John ook voorzitter geweest van de Ondernemingsraad Landelijke Media van de Telegraaf Media Groep. Van 2011 tot 2016 was hij tevens de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van het bedrijf.
In 2018 is John als ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie in Den Helder aan de slag gegaan. Ook werd hij commissiegriffier van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN), waarin door de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel wordt samengewerkt. John is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en voorzitter van de Uitvaartvereniging Ursem-Schermer. Tenslotte is hij ook lid van het bestuur van de Stichting Land van Leeghwater.

John: ,,Ik ben zeer vereerd dat de leden van Leefbaar Alkmaar unaniem mij als lijsttrekker voor de komende verkiezingen hebben gekozen. Ik heb er erg veel zin in!”

Maya is blij met de benoeming van John. ,,John is een uitstekende kandidaat, die helemaal past bij de ideeën van Leefbaar Alkmaar. We hebben alle vertrouwen in hem.”