Interpellatiedebat over buurtcoach

Op 15 september hield de Alkmaarse gemeenteraad een interpellatiedebat over het functioneren van een buurtcoach. Dit debat was aangevraagd door PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin. De interpellatie betrof twee zaken: Het feit dat politie en justitie niet met de buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en en deze omstreden buurtcoach.

Meerdere malen hadden de aanvragers van deze interpellatie vragen gesteld over de werkzaamheden van de buurtcoach en de door haar behaalde resultaten in Overdie in twijfel getrokken. Desondanks heeft het college het beleid uitgerold naar De Mare. PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin voelen zich bevestigd in al hun twijfels en zorgen, nu politie en justitie niet meer met deze buurtcoach willen samenwerken in De Mare. De buurtcoach zou afspraken niet nakomen en zich onbeschoft gedragen.

Leefbaar Alkmaar had de volgende vragen: Wat is de oorzaak van het opzeggen van de samenwerking? Is er een verband tussen de eerdere samenwerking vorig jaar van politie en justitie met de buurtcoach in Overdie? Wat hield de samenwerking in? Is er vertrouwelijke informatie gedeeld?

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen de verontruste signalen over het optreden van de buurtcoach van zowel bewoners en organisaties in De Mare als in Overdie. Bij het indienen van het verzoek om deze interpellatie hadden de partijen het college gevraagd om, in afwachting van het interpellatiedebat, geen enkele overeenkomst met deze buurtcoach te verlengen.

De beantwoording door het college van raadsvragen over de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en de buurtcoach acht Leefbaar Alkmaar onthutsend. Het gezelschap dat is afgereisd naar Marokko bestond uit wethouder Van de Ven, de buurtcoach, twee journalisten en een chauffeur. Uit hun mailwisseling valt onomstotelijk op te maken dat ze daar waren voor het maken van deel 2 van een documentaire. Het antwoord van de wethouder in de Alkmaarsche Courant d.d. 15 juni dat de reis geheel losstond van de documentaire staat haaks op deze informatie.

Volop vragen dus over deze reis: Waarom licht de wethouder de raad verkeerd in over de reis naar Marokko en stuurt ze ons met een kluitje het riet in? Als de gemeente niet heeft betaald, door wie wordt die documentaire dan wel betaald? Hoe kun je als wethouder nog onafhankelijk aankijken tegen iemand die voor haar inkomen afhankelijk is van je, als je daarmee op vakantie gaat? Is dit wellicht de reden waarom mevrouw Van de Ven zo anders aankijkt tegen de samenwerking met de buurtcoach dan bijvoorbeeld de aanvragers van de interpellatie of politie en justitie en niet te vergeten al die boze bewoners?

Het college van burgemeester en wethouders stelt zich op het standpunt dat personeelsbeleid onder de verantwoordelijkheid van het college valt. Daar heeft de gemeenteraad niets over te vertellen. De beantwoording van wethouder Van de Ven tijdens het interpellatiedebat kon de oppositie niet overtuigen. De partijen PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin dienden vervolgens een motie van wantrouwen in. Die haalde geen meerderheid. OPA, D66, CDA en VVD bleven het college steunen.