Internetverbinding buitengebied

Als gevolg van marktfalen binnen de telecommarkt zijn de bewoners van met name het ‘witte buitengebied’ van de gemeente Alkmaar tot op heden verstoken van een goede en snelle internetverbinding. Het komt er in feite op neer dat de bewoners van grote delen van het platteland, met uitzondering van de dorpen Stompetoren, Schermerhorn, Graft en De Rijp, niet kunnen beschikken over een goede snelle, betrouwbare en deugdelijke internetverbinding.

Toch wordt van de bewoners van die kleine dorpen en van het buitengebied, of dat nu gewone burgers, agrariërs, of ondernemers zijn, wel verwacht dat zij vandaag de dag volop meedoen aan de huidige internetsamenleving. Agrariërs bijvoorbeeld moeten vaak dagelijks tal van gegevens via internet versturen. En je zult maar scholier of student zijn en op het platteland wonen, want veel lesmateriaal en onderwijs gaat tegenwoordig ook via de zogenaamde digitale snelweg? Maar wat als je geen digitale snelweg tot je beschikking hebt? Maar alles met een slakkengangetje over de dunne (daar natuurlijk oorspronkelijk ook nooit voor ontworpen) koperen telefoondraadjes gaat? Dan staan je direct al met 3-0 achter.

Leefbaar Alkmaar wil graag dat ook de bewoners van het platteland volop mee kunnen doen, voor ons zijn deze mensen nét zo belangrijk en tellen ze net zo hard mee als de inwoners van de stad.

En daarom is het belangrijk dat daar waar de markt faalt, omdat de grote commerciële marktpartijen er geen heil in zien om een goed deugdelijk en snel internetnetwerk uit te rollen in met name het dunbevolkte buitengebied omdat ze de kosten niet snel genoeg kunnen terugverdienen, de overheid de bewoners helpt. Dus wat Leefbaar Alkmaar betreft moeten het Rijk, de provincie en tenslotte ook de gemeente hun verantwoordelijkheid pakken en helpen om toch te voorzien in dat goede snelle en betrouwbare glasvezel internetnetwerk.

Helaas heeft een raadsmeerderheid in Alkmaar beslist dat we eerst nog maar moeten gaan wachten tot de provincie met initiatieven op dit gebied gaat komen. Ondanks het feit dat de bewonerscoöperatie Breedband Alkmaar Buiten tot een vraagbundeling van bijna 70 procent was gekomen in met name het witte buitengebied, en daarmee ruim aan de doelstelling had voldaan.

Leefbaar Alkmaar heeft er op basis van gesprekken met verschillende provinciale fracties weinig vertrouwen in dat op provinciaal niveau op korte termijn resultaten zullen worden geboekt en stappen worden gezet. Met andere woorden: wij vrezen dat door de lakse houding van onze collega?s in de raad, die het initiatief bij de provincie blijven neerleggen, de bewoners van ons buitengebied voorlopig, en dat zou zo maar eens tot 2020 kunnen gaan duren, nog van het door hen zo gewenste glasvezelnetwerk verstoken zullen blijven.

Wij wilden graag doorpakken, en de provincie tot 1 mei 2017 de tijd geven, en wanneer er dan niets uit zou zijn gekomen, direct de bal bij de coöperatie Breedband Alkmaar Buiten neerleggen. Want als het toch allemaal zo goed gaat met Alkmaar, ook in financieel opzicht, zoals de coalitiepartijen ons telkenmale willen doen geloven, waarom zouden dan de burgers van het Alkmaarse buitengebied daar ook niet van mogen profiteren? Dus doorpakken en ook de bewoners van het buitengebied volop laten meedoen aan die steeds digitaler wordende samenleving!

Maar helaas stond Leefbaar Alkmaar daar samen met de PvdA alleen in. We moeten maar afwachten dus op waar de provincie mee gaat komen? Maar wat Leefbaar Alkmaar betreft wachten de bewoners van ons buitengebied al véél te lang. Wij zullen ons als Leefbaar Alkmaar dan ook telkenmale blijven inspannen om toch vooral zo snel als mogelijk is ook voor hen glasvezel mogelijk te maken!